April 15, 2019

Shivamogga campaign

April 15, 2019

Uttara Kannada campaign

April 14, 2019

Koppal campaign

April 14, 2019

Rayachuru campaign