ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ

ಇದು ಮತದಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2024

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

6

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಹಾಸನ-16

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಪ್ರತಾಪ್ ಕೆ ಎ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

7829788372

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100073004213605

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

7

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಮಂಡ್ಯ-20

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಆರ್ಯ ಲೋಕೇಶ್

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

9844644333

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/AaryaLokesh333?mibextid=LQQJ4d

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

13

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ-24

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಸಂತೋಷ್ ಎಂ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

9900015785

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063505250013

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

3

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ-23

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

7259255156

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555893152894

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

8

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು-21

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಪ್ರಜಾಕಿಯ ಲೀಲಾ ಶಿವಕುಮಾರ್

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

8197219099

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/leela.shivakumar.75?mibextid=ZbWKwL

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

7

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-15

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಸಚಿನ್ ಬಿ.ಕೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

9353426834

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/sachin.bk.7315?mibextid=ZbWKwL

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

6

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಕೋಲಾರ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ)-28

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ದೇವರಾಜ ಎ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

9148073832

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100071906160111&mibextid=ZbWKwL

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

5

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-17

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಮನೋಹರ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

9900310911

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/prashantha.m.10485

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

14

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ-25

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಎಂ ಸಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

8123093933

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/suresh.mathkuru?mibextid=ZbWKw

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

8

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -27

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ವಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

7676789667

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/venky.venkum?mibextid=ZbWKwL

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

5

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-18

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಟಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

8749096597

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/ramesha.ram.374

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

4

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಬಾಗಲಕೋಟೆ-3

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಅಂತೋಷ ಸವ್ವಾಸೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

7019976154

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/antosh.savvase?mibextid=ZbWKwL

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

4

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಕಲಬುರಗಿ-5

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

9632565441

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/nagendra.prajakeeyaupp?mibextid=ZbWKwL

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

4

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಶಿವಮೊಗ್ಗ-14

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಅರುಣ ಕಾನಹಳ್ಳಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

7411586727

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/arunkanahalli1?mibextid=ZbWKwL

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

6

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಧಾರವಾಡ-11

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಈ. ಬುಗಡಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

9880213346

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077078302902&mibextid=ZbWKwL

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

9

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

Haveri-10

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಸಚಿನಕುಮಾರ ಕರ್ಜೆಕಣ್ಣವರ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

9591493978

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089266188613&mibextid=ZbWKwL

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

5

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ-12

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಸುನಿಲ ಪವಾರ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

9449454179

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/sunil.pawar.5055?mibextid=LQQJ4d

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

5

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಬೆಳಗಾವಿ-02

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚೌಗಲಾ ಪ್ರೇಮ್

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

7026835989

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/uttamaprajaakeyaparty?mibextid=ZbWKwL

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

4

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ದಾವಣಗೆರೆ-13

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಈಶ್ವರ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

9900758820

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/eshwar.shaga.9?mibextid=ZbWKwL

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ:

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

6

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ-26

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

9845330545

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/baluraj.balu.1804?mibextid=ZbWKwL

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತು / ಚಿಹ್ನೆ: