ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ

ಇದು ಮತದಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುನಾವಣೆ 2024

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ:

4

ಕ್ಷೇತ್ರ:

ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು:

ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಸಂತೋಷ್

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:

99000 15785

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063505250013